Hakkında

Sanayi devriminde olduğu gibi internetin hayatımıza girmesi ile dünya büyük bir değişim sürecine girmiştir. Dijitalleşme ise dijitalleşmiş kaynakları bütünleşmiş bir bilgi teknolojileri altyapısı ile yeni bir gelire, büyümeye ve şirkete değer katacak operasyonel sonuçlara dönüştürme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılında tüm dünyanın tecrübe ettiği Covid-19 pandemisi sürecinde daha fazla gündeme gelen dijitalleşme yeni iş modelleri geliştirmek, benzersiz müşteri deneyimleri için bilgiyi, dijital teknolojileri ve şirket kaynaklarını yeni kombinasyonlar ile birleştirmek, yeni ürün ve hizmetler oluşturmak ve şirket kaynaklarının etkinliğini artırmak için kullanılmaktadır. Dünya genelinde organizasyonlar dijital bir dönüşüme girmiş olup bu dönüşüm yeni koşullara ve beklentilere uyum sağlamayı ve değişiklikler karşısında hazır olmayı gerektirmektedir.  En başarılı organizasyonlar dahi bu dönüşümde ciddi zorluklar çekmektedir. Bu sebeple dijitalleşme ve dijital dönüşüm üzerine bilimsel çalışmalar akademisyenler kadar karar alıcılar için de önemli hale gelmektedir.

Kongremizin ilki 1. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2021) adıyla  8-9 Ekim 2021 tarihleri arasında eşanlı olarak dört farklı sanal salonda toplamda 100 bildirinin sunumu ile gerçekleştirilmiştir. Kongrede sunulan eserlerden seçilmiş yayınlar uluslararası yayın evi belgesine sahip Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi tarafından dört farklı kitap olarak basılmıştır. Katılımcılardan gelen olumlu dönüşler ve alana olan somut katkıları nedeniyle kongremizin ikincisi ICDBME2022 online olarak Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ortaklığında  09-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ICDBME2023'ün alana önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

3. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2023) dijital dönüşüm sürecine bilimsel olarak katkı sağlamaya yönelik sosyal bilimler alanında çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda işletme, yönetim, finans ve ekonomi alanlarında dijitalleşme ve dijital dönüşüme yönelik çalışmalar kabul edilecektir. Kongremiz Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca belirlenen doçentlik kriterleri kapsamında uluslararası kongre niteliğindedir.